2006 - Likvidace kolejové vlečky v objektu Lihovaru Pardubice