2013 - PROMET CZECH s.r.o. - TATRA KOPŘIVNICE

odželeznění výrobních hal v areálu TATRA KOPŘIVNICE (objem vytěženého kovového odpadu 1.000 tun)