Novinky
25.04.2018
Jsme tu pro Vás i mezi svátky! Máme otevřeno: 28.4., 30.4. 5.7. a 7.5. Zavřeno bude o svátcích: 1.5. a 8.5.
více
archiv Online registrace pro zasílání ceníků na váš e-mail
CENOVÝ VÝVOJ KOMODITY
BURZA LME

Ke stažení

POVINNÉ INFORMACE

OBCHODNÍ REJSTŘÍK 1 2
REGISTRACE DPH 1 2
SOUHLAS ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  (14.08.2015) - provozovna ŽDÁRA SOUHLAS ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - provozovna ŽDÁRA str.1 2
SOUHLAS ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - (25.11.2016) - provozovna Milheimova ul. 1 2
ŽIVNOSTENSKÝ LIST NEBEZPEČNÉ ODPADY 1 2
NOVÁ PRAVIDLA ZÁKON O DPH OD 1.4.2011 1 2

VZOROVÉ DOKUMENTY

VZOR - NÁKLADNÍ LIST ŽELEZNIČNÍ VLEČKA 1 2
VZOR - OBJEDNÁVKA DOPRAVY 1 2
VZOR - POPTÁVKA 1 2

NABÍDKA SLUŽEB

DEMOLIČNÍ A ŠROTAŘSKÉ NŮŽKY 1 2
NEDESTRUKTIVNÍ POVRCHOVÁ ANALÝZA KOVŮ 1 2

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Vysoké kvality systému environmentálního managementu (EMS) chce společnost JARÝ s.r.o. dosáhnout především
  • trvalým dodržováním všech platných právních a jiných požadavků pro ochranu životního prostředí,
  • pečováním o životní prostředí při realizaci nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a v ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany životního prostředí,
  • snižováním negativních vlivů produktu na životní prostředí,
  • se vší vážností zabýváním se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu stavební činnosti na životní prostředí,
  • neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat jejich znalost a péči o životní prostředí,
  • poskytováním veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální politiky a informací o jejich naplňování,
  • předáváním objednateli stavební dílo s vypořádáním všech odpadů vzniklých z poskytovaného produktu ve smyslu platné legislativy,
  • aktivním zapojováním svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a vyžadování od nich, v případě jejich dodávek pro JARÝ s.r.o., plnění všech platných právních a jiných požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

Na základě této environmentální politiky bude vedení organizace stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle EMS.

1 Certifikát ISO 14001:2005 Jarý Petr (jednatel společnosti)
V Pardubicích, dne 11.07.2011

POLITIKA JAKOSTI  

Politika jakosti naší společnosti je zaměřena především na poskytování produktů odpovídajících co nejvíce požadavkům našich zákazníků s cílem zachovat tradičně dobré obchodní jméno společnosti JARÝ, s.r.o.. Našim zákazníkům chceme poskytovat produkty na co nejvyšší kvalitativní úrovni a odpovídající všem požadavkům příslušných technických předpisů.
Vysoké kvality našich produktů chceme dosáhnout především neustálým zlepšováním systému managementu jakosti, stabilizací pracovního kádru společnosti JARÝ s.r.o., zlepšováním řídících procesů a neustálým zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.
Se svými dodavateli a zákazníky budeme jednat vždy korektně a budeme se stále snažit o zlepšování vzájemné komunikace a dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V současném náročném konkurenčním prostředí chceme
  • udržet se ve špičce poskytovatelů produktů v oblasti nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a autodopravy a ostatních souvisejících služeb v regionu a na území ČR,
  • zachovat si a stále zvyšovat vyspělou úroveň technického zázemí v oblasti dodávek komponentů pro poskytovaný produkt a ostatní související služby od předních tuzemských a zahraničních dodavatelů.

Na základě této politiky jakosti bude vedení společnosti stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle jakosti. Politika a cíle jakosti budou přezkoumávány dle dokumentovaných postupů organizace.

1 Certifikát ISO 9001:2009 Jarý Petr (jednatel společnosti)
V Pardubicích, dne 11.07.2011