Ceník výkupu autovraků

Běžně vám za autovrak zaplatíme 800 Kč. Pokud však není kompletní, jeho výkupní cena se ponižuje:

Odvoz vraku realizováno naší odtahovou službou 450,- Kč/ks
Neúplný vrak Chybí-li:  
  - převodovka 150,- Kč
  - náprava 150,- Kč
  - katalyzátor 400,- Kč
  - autobaterie 50,- Kč
  - alternátor 50,- Kč
  vystavení protokolu ZDARMA

Co dále říká legislativa?

  • ekologickou likvidaci může provést pouze společnost, která má tuto činnost uvedenou v rozhodnutí povolení pro nakládání s odpady
  • pro vyřazení z registru vozidel je nutný doklad o ekologické likvidaci vozidla
  • pro ukončení zákonného povinného ručení vozidla je nutné mít vozidlo vyřazené z evidence (registru) vozidel
  • Informace o vydaném potvrzení o převzetí autovraku můžete najít zde.

K vystavení dokladu o ekologické likvidace je nutné:

  • vozidlo, které bude likvidováno. Vozidlo musí obsahovat motor. V opačném případě nemůžeme vystavit potvrzení o převzetí autovraku.
  • velký technický průkaz vozidla
  • majitel vozidla s platným občanským průkazem  nebo jeho zástupce na základě plné moci (není vyžadováno úřední ověření). Vzor plné moci ke stažení zde.
  • 15 minut k vystavení protokolu na naší provozovně

Ze zkušenosti doporučujeme

  • Nepředávejte vozidlo někomu, kdo slíbí zajištění ekologické likvidace, bez předání dokladu o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Každý doklad má své unikátní číslo, na kterém je uveden i kontakt na vystavující společnost. Tam si můžete zkontrolovat, zda je doklad v pořádku. Vyhnete se tak případným budoucím problémům s odhlášením.
  • Pokud se rozhodnete likvidovat nepojízdný autovrak u nás, sami ho dopravíme na provozovnu k likvidaci. Více informací získáte na telefonu 466 400 135, 725 386 355 nebo na autovraky@jary.cz.

Autovraky likvidujeme pouze na provozovně Žďára.

Ekologickou likvidací autovraků k lepší budoucnosti

Můžeme s jistotou tvrdit, že 99,9 % vozidel bude jednou možné sešrotovat a následně opětovně materiálově využít, tzv. recyklovat. Doba, kdy se země dostane do surovinového hladu, kdy se všechna naleziště vyčerpají nebo bude vytěžení surovin z rudy neúměrně ekonomicky náročné, není nejspíš tak daleko, aby se nedotkla našich potomků a nebo vnoučat.

Je na nás, abychom přemýšleli, jak co nejvíce využít stávajících surovinových zdrojů, které byly již jednou zušlechtěny a byla jim udělena funkční hodnota, kterou už daná věc pozbyla. Jednou takovou jsou dopravní prostředky.

Autovrak je nebezpečím pro životní prostředí

Je mnoho způsobů, jak vdechnout starému autu znovu život. Domácí traktůrek, kurník, bouda na nářadí… Ale je tady jeden zásadní problém. Vozidlo obsahuje mnoho nebezpečných látek, které neodbornou manipulací, demontáží mohou uniknout do půdy, vody nebo ovzduší. Proto legislativa ošetřila tuto situaci povinností: autovrak musíte ekologicky zlikvidovat.

Pro tuto činnost existují speciální procesy, pomůcky a prostředí, které zajistí minimální dopad na životní prostředí.

My sami už několik let do těchto technologií investuje prostředky, čímž splňujeme legislativně náročné požadavky.

Fotogalerie