Za kompletní autovrak Vám zaplatíme 1.200,- Kč

Za výkup autovraku s chybějícími díly účtujeme následující poplatky (poníží se výkupní cena kompletního autovraku):

Odvoz vraku realizováno naší odtahovou službou 450,- Kč/ks
Neúplný vrak Chybí-li:  
  - převodovka 250,- Kč
  - náprava 300,- Kč
  - katalyzátor 400,- Kč
  - autobaterie 150,- Kč
  - alternátor 100,- Kč
  - startér 60,- Kč
  vystavení protokolu ZDARMA

LEGISLATIVA

 • Každé vozidlo s ukončenou životností (autovrak) musí být ekologicky zlikvidováno
 • Ekologická likvidace KOMPLETNÍHO autovraku musí být provedena MINIMÁLNĚ ZDARMA
 • Ekologickou likvidaci může provést pouze společnost, která má tuto činnost uvedenou v rozhodnutí povolení pro nakládání s odpady
 • Pro vyřazení z registru vozidel je nutný protokol o ekologické likvidaci vozidla.
 • K vystavení dokladu o ekologické likvidace je nutné:

  • vozidlo, které bude likvidováno
  • velký technický průkaz vozidla
  • majitel vozidla s platným občanským průkazem  nebo jeho zástupce na základě plné moci (není vyžadováno úřední ověření)
  • 15 minut k vystavení protokolu na naší provozovně
 • Při převzetí vozidla k ekologické likvidaci mimo místo provozovny doporučujeme požadovat doklad o převzetí vozidla k ekologické likvidaci.
 • Pro ukončení zákonného povinného ručení vozidla je nutné mít vozidlo vyřazené z evidence (registru) vozidel.

NAŠE ZKUŠENOSTI A SLUŽBY

 • Znovu a opět Vám doporučujeme, nepředávejte vozidlo někomu, kdo slíbí zajištění ekologické likvidace, bez předání dokladu o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Každý doklad má své unikátní číslo a je na něm uveden i kontakt na vystavující společnost, kde si můžete zkontrolovat, zda je doklad v pořádku. Vyhnete se případným budoucím problémům s odhlášením. Bez vozidla Vám nikdo protokol nevystaví!
 • Pokud nemáte vozidlo k ekologické likvidaci kompletní, zjistěte si v dotyčné společnosti, kde se chystáte vozidlo odevzdat, zda a jaké poplatky a sankce po Vás budou požadovány.
 • Pokud se rozhodnete pro naši společnost a je likvidované vozidlo nepojízdné, nabízíme DOPRAVU vozidla na naší provozovnu k likvidaci. Bližší informaci o podmínkách získáte na telefonu 466400135, 725386355 nebo na autovraky@jary.cz
 • Jsou období, kdy autovrakoviště a společnosti likvidující vozidla nabízejí výhody při odevzdání vraku přímo jim. Doprava ZDARMA, možnost výhry věcných cen a nebo přímo finanční odměnu za odevzdaný autovrak a to ve formě paušálního obnosu za kus a nebo částky za 1kg hmotnosti odevzdaného vozidla. Opět pozor na sankce při nekompletních vozidlech. 

Můžeme s jistotou tvrdit, že 99,9% vozidel bude jednou možné sešrotovat a následně opětovně materiálově využít tzv. recyklovat. Doba, kdy se země dostane do surovinového hladu, kdy již všechna naleziště budou vyčerpána a nebo vytěžení surovin z rudy bude neúměrně ekonomicky náročné, není nejspíše tak daleko, aby se nedotkla našich potomků a nebo vnoučat. Je na nás, abychom přemýšleli, jak co nejvíce využít stávajících surovinových zdrojů, které byly již jednou zušlechtěny a byla jim udělena funkční hodnota, kterou již daná věc pozbyla. Jednou takovou jsou dopravní prostředky.

Je mnoho způsobů jak vdechnout starému automobilu znovu život. Domácí traktůrek, kurník, bouda na nářadí .... Ale je zde jeden zásadní problém! Vozidlo obsahuje mnoho nebezpečných látek, které neodbornou manipulací, demontáží mohou uniknout do půdy, vody nebo ovzduší. Proto legislativa ošetřila tuto situaci POVINNOSTÍ - nechat si vozidlo s ukončenou životností (autovrak) ekologicky zlikvidovat. Pro tuto činnost jsou speciální procesy, pomůcky a prostředí, které zajistí minimální dopad na životní prostředí.

Naše společnost již několik let do těchto technologií investuje prostředky a tímto si udržuje splnění legislativně náročných požadavků, na základě kterých obnovuje rozhodnutí povolení pro nakládání s odpady.

Fotogalerie