Máte otázku? Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy ze světa kovošrotu. Pokud nenajdete, co jste hledali, zavolejte nám nebo napište.

Kolik dostanu za autovrak?

Za kompletní autovrak Vám zaplatíme 3.400,- Kč/t dle údaje "G" o hmotnosti z velkého TP (provozní či pohotovostní).

Za výkup autovraku s chybějícími díly účtujeme následující poplatky (poníží se výkupní cena kompletního autovraku):

Odvoz vraku realizováno naší odtahovou službou do 20km 1200,- Kč/t
  Dále než 20 km – výpočet ujetých km * sazba za km 35,-Kč/km
Neúplný vrak Chybí-li:  
  - převodovka 150,- Kč/t
  - náprava 150,- Kč/t
  - originální katalyzátor  2 000,- Kč/t
  - autobaterie 200,- Kč/t
  - alternátor 50,- Kč/t
  - startér 50,- Kč/t
  vystavení protokolu ZDARMA
Co potřebuji za doklady k ekologické likvidaci vozidla?

K vystavení dokladu o ekologické likvidace je nutné:

  • vozidlo, které bude likvidováno. Vozidlo musí obsahovat motor. V opačném případě nemůžeme vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

  • velký technický průkaz vozidla

  • majitel vozidla s platným občanským průkazem nebo jeho zástupce na základě plné moci (není vyžadováno úřední ověření). Vzor plné moci ke stažení zde.

  • 15 minut k vystavení protokolu na naší provozovně

Likvidace autovraků probíhá pouze na naší provozovně Žďára.

Co vše k vám mohu dovézt?

Naše firma JARÝ s. r. o. nabízí výkup železného šrotu, barevných kovů, autobaterií a autovraků, přičemž všechen kovošrot vždy odesílá ke 100% recyklaci. Veškerý kovošrot – železné šroty i barevné kovy - přijímáme ve všech druzích a v neomezeném množství. Kovošrot vykupujeme na našich provozovnách v okrese Pardubice jak od drobných zákazníků, tak i od firem. Také jsme schopni zajistit svoz a odvoz kovošrotu odkudkoli z ČR včetně přistavení kontejnerů. Cena za vykoupený kovošrot je stanovována dle povahy, druhu a množství kovového odpadu. Kompletní výčet materiálu naleznete v sekci CENÍK.

Mohu k vám dovézt televizi?

Ano, rádi od Vás televizi převezmeme a postoupíme další likvidaci. Zpětný odběr této položky je ovšem ZDARMA!

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel?

Odevzdali jste nám někdy staré vozidlo nebo se teprve chystáte využít našich služeb ekologické likvidace autovraku? Zajímá Vás, co se se starými auty děje dál? Pokud ano, seznámíme Vás s naší novou moderní technologií a správným způsobem ekologického zpracování autovraků. 

Nejnebezpečnější jsou baterie a provozní náplně

Protože největší riziko pro životní prostředí a bezpečnost práce tvoří provozní náplně a autobaterie, je nutné je odstranit ihned v prvních krocích zpracování. Provozní náplně musí být shromažďovány odděleně a nesmí dojít k jejich smíchání. Z vozidel se samostatně odčerpávají benzín, nafta, oleje, ostřikovací kapaliny, chladící kapaliny, brzdové kapaliny, náplně klimatizace a případně další kapaliny, které autovrak obsahuje. Z tohoto výčtu jsou zřejmé velké nároky na uskladnění a způsob odčerpávání. Další součástí, které jsou potřeba odstranit na začátku procesu jsou mimo jiné nádrže na zkapalněný či stlačený plyn, potenciálně výbušné části, jako například airbagy, pokud je nelze deaktivovat a případně všechny součásti obsahující rtuť.

Moderní zvedací zařízení usnadňuje demontáž

Existuje více způsobů, jakým se z autovraku odčerpávají provozní kapaliny a demontují jeho součásti. My jsme se rozhodli využít moderního zvedacího zařízení, díky kterému si obsluha může autovrak zvednout do potřebné výšky a případně autovrak i naklonit.

Nedílnou součástí je odsávací zařízení, které jednotlivé provozní kapaliny vysaje do zabezpečených dvouplášťových nádrží. Toto zařízení výrazně zrychluje práci a zvyšuje komfort práce. Součástí je i pochůzný rošt, ve kterém se zachytí případně uniklé kapaliny.

Námi používaná technologie patří k nejmodernějším technologiím v České republice. Pořízením nových technologií a manipulační techniky patříme k nejlépe vybaveným zpracovatelským zařízením. Zařízení obsluhuje kvalifikovaný a proškolený personál. Pracovníci znají nejen konstrukci vozidel, ovládání zařízení, pracovní postupy, ale také normy v oblasti životního prostředí.

Demontujeme další materiálově využitelné díly

 Odsátím provozních kapalin a demontáží autobaterie to nekončí. Z autovraku se demontují všechny dále využitelné komponenty a materiály. Důvodů je několik. Jednak demontáž i dalších dílů stanovuje vyhláška, materiály mají pozitivní ekonomickou hodnotu a v neposlední řadě dochází také k úspoře primárních surovin.

Na zpracování autovraků a využití z nich získaných materiálů jsou kladené přísné požadavky. Hlavními řídícími předpisy je zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a vyhláška č. 352/2008 Sb. (o podrobnostech nakládání s autovraky).

Tím, že znovu použijeme materiály obsažené v autovraku, kterými je například hliník, měď nebo železo, nemusíme tyto materiály v takovém měřítku získávat těžbou z přírody. Z autovraků se tedy dále demontuje například katalyzátor, elektromotory, skla a plastové díly.

Vybrané díly se před následným zpracováním upravují

Aby se dosáhlo co největší efektivity před další manipulací či přepravou, některé díly se ještě upravují. Například plastové díly jsou ve srovnání s kovovými velmi lehké a objemné. Proto se některé plastové díly lisují. Z kol se zase vytlačují kovové disky, aby došlo k rozdělení materiálu na gumu a kov.