Regionální lídr v likvidaci odpadu

Více než 25 let poskytujeme v Pardubicích a okolí kvalitní služby v oblasti zpracování odpadu – přijímáme sběrné suroviny, vykupujeme nejrůznější kovošrot a provádíme ekologické likvidace autovraků. Od roku 2007 se věnujeme také demolicím staveb a technologických celků.

Jsme významným hráčem v oblasti zpracování kovového odpadu pro region východních Čech, kde si už léta můžeme dovolit dávat nejvyšší výkupní ceny.

DJI_0084_2.JPG

Kvalitní technické vybavení

Naše neustálé investice do technologického a transportního vybavení vedou k modernizaci, zdokonalování a rozšiřování nabízených služeb. Díky kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni rychle a kvalitně splnit vaše požadavky týkající se manipulace, třídění a zpracování materiálů.

Disponujeme rozlehlým vlečkovým šrotištěm, které splňuje přísné ekologicko-legislativní požadavky spojené s provozem ekologické likvidace autovraků o rozloze více jak 40.000 m2.

Environmentální politika

V roce 2008 jsme ve společnosti zavedli systém jakosti ISO:9001 a systém životního prostředí ISO:14000. Jsou zárukou kvalitních služeb a jejich neustálého zkvalitňování, efektivnosti a výraznější ochraně životního prostředí.

Vysoké kvality systému environmentálního managementu (EMS) chceme dosáhnout především:

 • trvalým dodržováním všech platných právních a jiných požadavků pro ochranu životního prostředí,
 • pečováním o životní prostředí při realizaci nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a v ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany životního prostředí,
 • snižováním negativních vlivů produktu na životní prostředí,
 • se vší vážností zabýváním se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu stavební činnosti na životní prostředí,
 • neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat jejich znalost a péči o životní prostředí,
 • poskytováním veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální politiky a informací o jejich naplňování,
 • předáváním objednateli stavební dílo s vypořádáním všech odpadů vzniklých z poskytovaného produktu ve smyslu platné legislativy,
 • aktivním zapojováním svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a vyžadování od nich, v případě jejich dodávek pro JARÝ s.r.o., plnění všech platných právních a jiných požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

Na základě této environmentální politiky budeme stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle EMS.

Politika jakosti

Naše politika jakosti se zaměřuje především na poskytování produktů odpovídajících co nejvíce požadavkům našich zákazníků s cílem zachovat tradičně dobré obchodní jméno společnosti. Svým zákazníkům chceme poskytovat produkty na co nejvyšší kvalitativní úrovni a odpovídající všem požadavkům příslušných technických předpisů.

Vysoké kvality našich produktů chceme dosáhnout především:

 • neustálým zlepšováním systému managementu jakosti,
 • stabilizací pracovního kádru společnosti,
 • zlepšováním řídicích procesů a neustálým zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Se svými dodavateli a zákazníky budeme jednat vždy korektně a budeme se stále snažit o zlepšování vzájemné komunikace a dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V současném náročném konkurenčním prostředí chceme:

 • udržet se ve špičce poskytovatelů produktů v oblasti nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a autodopravy a ostatních souvisejících služeb v regionu a na území ČR,
 • zachovat si a stále zvyšovat vyspělou úroveň technického zázemí v oblasti dodávek komponentů pro poskytovaný produkt a ostatní související služby od předních tuzemských a zahraničních dodavatelů.

Na základě této politiky jakosti budeme stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle jakosti.

Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011971: 

„Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměnu části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti JARÝ s.r.o., týkající se technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Doubravice 105, Pardubice. Předmětem projektu je vyřazení dvou starších překládkových rypadel a pořízení nové generace centrálního překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožní znatelně efektivnější využití energie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

http://www.ino.cz/ino/galerie/10001757.jpg

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

EU

Energetické úspory v procesu zpracování druhotných surovin

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/17_152/0012232: 

„Pořízení inovativní linky na zpracování kovového odpadu“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměnu části výrobních a zpracovatelských technologií ve společnosti JARÝ s.r.o., týkající se technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti na adrese Doubravice 105, Pardubice. Předmětem projektu je vyřazení dvou starších překládkových rypadel a pořízení nové generace centrálního překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožní znatelně efektivnější využití energie.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.