Volné pracovní pozice

Hlavní pracovní poměr
Pardubice - Semtín, provozovna ŽĎÁRA, nástup možný IHNED

Zaměření

Naše firma JARÝ s. r. o. sídlí ve městě Pardubice a stejně jako sběrný dvůr nabízí zákazníkům široký okruh kvalitních služeb v oblasti zpracování odpadu - přijímá sběrné suroviny, vykupuje nejrůznější kovošrot a provádí ekologické likvidace autovraků. Od roku 2007 rozšířila společnost svou činnost také o demolice technologických celků.

DJI_0084_2.JPG

Významný hráč na trhu

Jsme významným hráčem v oblasti zpracování kovového odpadu pro region východních Čech s cílem proniknout a pokrýt celou Českou republiku.

Kvalitní technické vybavení

Disponujeme rozlehlým vlečkovým šrotištěm, který splňuje přísné ekologicko-legislativní požadavky spojené s provozem ekologické likvidace autovraků o rozloze více jak 40.000 m2. Díky kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni rychle a kvalitně splnit vaše požadavky týkající se manipulace, třídění a zpracování materiálů. Neustálé investice společnosti do technologického a transportního vybavení vedou k modernizaci, zdokonalování a rozšiřování nabízených služeb.

Enviromentální politika jakosti

Společnost JARÝ s.r.o., zavedla v roce 2008 systém jakosti ISO:9001 a systém životního prostředí ISO:14000. Toto je zárukou kvalitních služeb a jejich neustálému zkvalitňování, efektivnosti a výraznější ochraně životního prostředí.

Enviromentální politika

Vysoké kvality systému environmentálního managementu (EMS) chce společnost JARÝ s.r.o. dosáhnout především

  • trvalým dodržováním všech platných právních a jiných požadavků pro ochranu životního prostředí,
  • pečováním o životní prostředí při realizaci nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a v ostatních činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany životního prostředí,
  • snižováním negativních vlivů produktu na životní prostředí,
  • se vší vážností zabýváním se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu stavební činnosti na životní prostředí,
  • neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat jejich znalost a péči o životní prostředí,
  • poskytováním veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální politiky a informací o jejich naplňování,
  • předáváním objednateli stavební dílo s vypořádáním všech odpadů vzniklých z poskytovaného produktu ve smyslu platné legislativy,
  • aktivním zapojováním svých obchodních partnerů do procesu ochrany životního prostředí a vyžadování od nich, v případě jejich dodávek pro JARÝ s.r.o., plnění všech platných právních a jiných požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

Na základě této environmentální politiky bude vedení organizace stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle EMS.

POLITIKA JAKOSTI  

Politika jakosti naší společnosti je zaměřena především na poskytování produktů odpovídajících co nejvíce požadavkům našich zákazníků s cílem zachovat tradičně dobré obchodní jméno společnosti JARÝ, s.r.o.. Našim zákazníkům chceme poskytovat produkty na co nejvyšší kvalitativní úrovni a odpovídající všem požadavkům příslušných technických předpisů. 
Vysoké kvality našich produktů chceme dosáhnout především neustálým zlepšováním systému managementu jakosti, stabilizací pracovního kádru společnosti JARÝ s.r.o., zlepšováním řídících procesů a neustálým zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků. 
Se svými dodavateli a zákazníky budeme jednat vždy korektně a budeme se stále snažit o zlepšování vzájemné komunikace a dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V současném náročném konkurenčním prostředí chceme

  • udržet se ve špičce poskytovatelů produktů v oblasti nákupu, zpracování a prodeje kovového šrotu a autodopravy a ostatních souvisejících služeb v regionu a na území ČR,
  • zachovat si a stále zvyšovat vyspělou úroveň technického zázemí v oblasti dodávek komponentů pro poskytovaný produkt a ostatní související služby od předních tuzemských a zahraničních dodavatelů.

Na základě této politiky jakosti bude vedení společnosti stanovovat pro každý kalendářní rok kvantifikované a termínované cíle jakosti. Politika a cíle jakosti budou přezkoumávány dle dokumentovaných postupů organizace.