Na naší provozovně vykupujeme železný šrot od drobných zákazníků i od firem. Dle povahy, druhu a množství kovového odpadu se stanoví cena a další způsoby úpravy se souladem veškerých předpisů vyplývajících ze zákona a systému ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016 s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro společnosti, zabývající se zpracováním kovových materiálů, zajišťujeme výkup kovového odpadu za vyšší ceny, včetně přistavení kontejneru.

Zobrazit ceník výkupu železa

Přijímaný kovový odpad nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohlo při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Výkup barevných kovů

Výkup barevných kovů probíhá v neomezeném množství.
Bezhotovostní platby a zajištění složení materiálu manipulační technikou při zajištění maximální možné výkupní ceny je samozřejmostí. Vážení všech materiálů probíhá na digitálních vahách.
Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů LME (London Metal Exchange) a poptávky našich odběratelů.

Zobrazit ceník výkupu barevných kovů