Výkup železného šrotu

Železný šrot vykupujeme od drobných zákazníků i firem. Dle povahy, druhu a množství kovového odpadu se stanoví cena a další způsoby úpravy. A to se souladem veškerých předpisů vyplývajících ze zákona a systému ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016 s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí.

Pro firmy, které zpracovávají kov

Pro společnosti, které zpracovávají kovové materiály, zajišťujeme výkup kovového odpadu za vyšší ceny, včetně přistavení kontejneru.

Zobrazit ceník výkupu železa

Přijímáme jen bezpečný odpad

Kovový odpad, který k nám vezete, nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohlo při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Výkup barevných kovů

Barevné kovy vykupujeme v neomezeném množství. Spolehněte se na maximální možné výkupní ceny, bezhotovostní platby i zajištění složení materiálu manipulační technikou.

Všechny materiály vážíme na digitálních vahách.

Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů LME (London Metal Exchange) a poptávky našich odběratelů.

Zobrazit ceník výkupu barevných kovů